Фінансовий аналіз

Практично всі керівники підприємств (організацій) використовують методи фінансового аналізу для прийняття управлінських рішень, оскільки методика фінансового аналізу дозволяє::

 • оцінити тенденції розвитку фінансових відносин, рентабельність підприємства, ефективність використання капіталу, фінансову гнучкість і стабільність;
 • здійснити аналітичну діагностику щодо можливої появи негативних явищ у господарській діяльності, які можуть призвести до банкрутства;
 • розробити заходи, спрямовані на підвищення рентабельності господарської діяльності, оздоровлення фінансового стану підприємства з метою створення нормальних умов роботи.

З допомогою фінансового аналізу здійснюються комплексне вивчення формування фінансових ресурсів, оптимальне їх розміщення та використання, інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень.

Оцінювання фінансового стану підприємства представляє інтерес для:

 • суб’єктів господарювання, які хочуть мати неупереджену думку, щодо своєї діяльності і розробити заходи, спрямовані на підвищення її ефективності;
 • інвесторів, яким необхідно прийняти рішення про формування «портфелю» цінних паперів;
 • кредиторів і постачальників – для впевненості в платоспроможності підприємства;
 • фінансових керівників, які хочуть реально оцінити діяльність і фінансовий стан підприємства;
 • маркетологів, які розробляють стратегію просування товарів на ринках.

Фінансовий аналіз служить основою розробки фінансової політики підприємства, засобом визначення недоліків у його функціонуванні та прийнятті управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності господарювання.

В залежності від конкретних поставлених завдань фінансовий аналіз в м. Вінниця господарської діяльності підприємства нашою компанією може здійснюватися в наступних формах:

 1. Експрес-аналіз – одержання загального уявлення про фінансово-господарський стан підприємства отриманих на підставі фінансової звітності; включає в себе горизонтальний і вертикальний аналіз балансу, аналіз ліквідності балансу, аналіз фінансових коефіцієнтів (аналіз ліквідності, рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості);
 2. ) Комплексний фінансовий аналіз – одержання комплексної оцінки фінансового-господарського стану компанії на підставі фінансової звітності, а також деталізація статей звітності, даних аналітичного обліку, результатів незалежного аудиту і ін. З наступним виявленням слабких місць у фінансово-господарській діяльності, пошуком резервів покращення фінансово-господарського стану;
 3. Регулярний фінансовий аналіз – призначений для постановки ефективного управління фінансами та іншими активами компанії на базі представлення відповідним чином проаналізованих результатів комплексного фінансового аналізу.

Замовити послугу

Замовити послугу

Дякуємо за ваше повідомлення. Ми зв'яжемося з вами в самий найближчий час.