Постановка та ведення обліку за МСФЗ

В Україні відповідно до ст. 12 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» такі компанії зобов'язані вести облік за МСФЗ:

 • представляють суспільний інтерес;
 • публічні акціонерні товариства;
 • підприємства, що здійснюють діяльність у видобувних галузях;
 • підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Підприємствами, що становлять суспільний інтерес, є:

 • емітенти, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або за цінними паперами яких здійснено публічну пропозицію;
 • банки;
 • страховики;
 • недержавні пенсійні фонди;
 • інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств і малих підприємств);
 • великі підприємства.

Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств і показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають, як мінімум двом з наступних критеріїв:

 • балансова вартість активів — більш 20 млн. євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — більш 40 млн. євро;
 • середня кількість працівників — більше 250 чоловік.

Крім перерахованих вище категорій, для яких ведення обліку за МСФЗ є обов'язковим, компанії можуть самостійно прийняти рішення про перехід на модель обліку за Міжнародними стандартами.

Бухгалтерський облік згідно з міжнародними стандартами - це підготовка фінансової звітності у відповідності із загально-прийнятими нормами, правилами та політиками не залежно від роду діяльності та права організаційно-правової форми. Єдиний підхід до підготовки звітності робить інформацію для потенційних інвесторів та інших користувачів більш доступною та зрозумілою на глобальному рівні. Консалтингова компанія «Аудит і Право» допоможе підприємствам, вести бухгалтерський облік відповідно до МСФЗ на професійному рівні. Нам довіряють як національні підприємства, так і іноземні організації, філії та представництва. Це обумовлено рядом переваг:

 • висококваліфіковані фахівці;
 • великий досвід в складанні та ведені обліку відповідно до вимог МСФЗ;
 • професійний і індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Ми завжди на зв'язку зі своїми клієнтами.

Замовити послугу

Замовити послугу

Дякуємо за ваше повідомлення. Ми зв'яжемося з вами в самий найближчий час.