Відновлення бухгалтерського та податкового обліку

Відновлення бухгалтерського обліку в Вінниці - приведення в порядок всіх документів підприємства відповідно до вимог чинного законодавства. Для мінімізації небажаних фінансових наслідків, пов'язаних з порушенням законодавства в попередніх звітних періодах, процедура відновлення бухгалтерського та податкового обліку у Вінниці супроводжується подачею уточнених податкових декларацій, виправлених форм бухгалтерської звітності.

Компанії необхідно відновлення бухгалтерського і податкового обліку в випадках:

 • Недостовірності облікових даних;
 • Недостовірність показників фінансових та податкових звітів;
 • Повної відсутності обліку або відсутності регістрів на протязі де-кількох періодів;
 • Якщо потрібно зберегти компанію, незважаючи на те, що облік раніше вівся з суттєвими порушеннями або не вівся взагалі;

Некоректне ведення бухгалтерії в Вінниці може спричинити такі ризики:

 • Податкові ризики;
 • Штрафи і пені;
 • Непрозорість господарських процесів, що відбуваються в компанії, для аналізу та прийняття рішень управлінським персоналом;
 • Банкрутство компанії (штрафні санкції можуть бути занадто великі);
 • Відповідальність керівників;
 • Блокування розрахункових рахунків компанії.

Відновлення бухгалтерського і податкового обліку у Вінниці дозволяє вирішити такі завдання:

 • Відображення або відновлення у Вінниці первинних бухгалтерських документів організації і формування на основі отриманих даних регістрів бухгалтерського та податкового обліку;
 • Достовірне формування фінансової та податкової звітності, а також правильне обчислення податків;
 • Формування, подача і захист в податковій інспекції уточнених податкових декларацій за звітні та податкові періоди;
 • Визначення і впровадження технології подальшого обліку в організації.

Відновлення бухгалтерського та податкового обліку в Вінниці полягає у відновленні синтетичних, аналітичних і податкових регістрів, звітності організації на основі повністю або частково наданих первинних документах, втрата яких пов'язана з неналежним веденням обліку, некваліфікованим персоналом, переїздом організації , зміною бухгалтерів та інше.

Результатом такої роботи буде відновлений відповідно до вимог чинного законодавста та нормативних актів, бухгалтерський та податковий облік організації, а також рекомендації щодо подальшого оформлення фінансово-господарської діяльності даної організації.

Проекту по відновленню бухгалтерського і податкового обліку у Вінниці передує діагностика поточного стану справ в бухгалтерських регістрах підприємства для визначення проблем у веденні бухгалтерського та податкового обліку, можливих наслідків такого стану і шляхів їх вирішення.

Замовити послугу

Замовити послугу

Дякуємо за ваше повідомлення. Ми зв'яжемося з вами в самий найближчий час.